Vergadering Adviesgroep 26 mei wordt verzet

Geachte leden van de Adviesgroep Zouweboezem,

Ik moet de vergadering op 26 mei helaas verzetten naar een later moment. De reden is dat Michael Vossen stopt als projectleider voor het beheerplan.
Dit omdat we de komende periode erg druk zijn met de Programmatische Aanpak Stikstof, waarvoor Michael de projectleider is.
Ik ben bezig om op korte termijn een vervanger te regelen. Als deze er is, dan plannen we een nieuwe datum.

Ik vind deze vertraging erg vervelend. Wanneer je vragen/opmerkingen hierover hebt, dan kan je me bellen op onderstaande nummer.

Met vriendelijke groet,
Gerard de Jong

Programmamanager Natura 2000
Afdeling Water & Groen
M 06 5544 9224
E  gw.de.jong@pzh.nl

Provincie Zuid-Holland | Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602 | 2509 LP  Den Haag
www.zuid-holland.nl