Over de vereniging

Kleine blogafbeelding
Buurtvereniging Zouweboezem wil een duurzaam peil, bescherming van cultureel erfgoed, landschap en biodiversiteit in de Zouweboezem.

Bewoners rondom het natuurgebied de Zouweboezem zijn ongerust, over het onderlopen van tuinen en kelders

De provincie Zuid-Holland heeft in september 2014 een ontwerp beheerplan voor de Zouweboezem gepresenteerd in het stadhuis in Meerkerk. Dit beheerplan is een variant op een plan van het Zuid-Hollands Landschap waarvoor de vergunningsaanvraag was ingetrokken. In dit ontwerp beheerplan wordt voorgesteld om de Zederik af te dammen en het peil te verhogen met 30 cm. Dit is water naar de zee dragen, het kwelt er bij de Zouwendijk gewoon weer uit.

Wij willen niet dat de Zouweboezem haar karakter van rivierlandschap verliest en dat de omwonenden natte voeten krijgen! Wij willen een duurzaam peil!

Daarom zijn we met ruim 12 mensen naar het stadhuis gegaan om daar te spreken over onze ongerustheid.

  • Daarna hebben we een Facebook pagina gemaakt om de buurtbewoners te informeren en te mobiliseren.
  • We hebben gesproken met wethouder Goof Bos van Gemeente Zederik en gemaild met de Provincie Zuid-Holland.
  • We hebben heemraad Arie Bassa van Waterschap Rivierenland rondgeleid over de percelen van de bewoners langs de Zederik.
  • Ook hebben we het regiohoofd van het Zuid-Hollands Landschap, Warner Reinink, uitgenodigd voor een gesprek.

De akte van oprichting voor de vereniging is dinsdag 13 januari 2015 bij de notaris te Meerkerk getekend en de vereniging is ingeschreven in het handelsregister.

Bestuur

Arno van der Ham — voorzitter
Dirk Zuidam — secretaris
Ageeth Zuidam — bestuurslid
Edwin Fonteine – bestuurslid

Plannen

De gemeente Zederik en de agrarische ondernemersorganisatie LTO Noord hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit van provincie Zuid-Holland, om de Zouweboezem aan te wijzen als een Natura-2000 gebied.

Dit bezwaar is november 2014 door de Raad van State ongegrond verklaard. De Zouweboezem is nu een Natura-2000 gebied.

De provincie Zuid-Holland moet een beheerplan schrijven en heeft onze buurtvereniging uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg in de klankbordgroep over dit beheerplan.

Daarnaast kunnen we ook bezwaar maken tegen het beheerplan en schade inventariseren en verhalen op de veroorzaker, als inspreken niet helpt.

Contact

info@buurtvereniging-zouweboezem.nl

Buurtvereniging Zouweboezem, Gemeente Vijfheerenlanden