Zuid-Hollands Landschap en Buurtvereniging voor de Zouweboezem

Vlnr: Dirk Zuidam, redacteur Buurtvereniging Zouweboezem – Michiel Houtzagers, directeur Zuid-Hollands Landschap – Ninouk Vermeer, regiohoofd veenweiden Zuid-Hollands Landschap.
Het Zuid-Hollands Landschap en Buurtvereniging Zouweboezem hadden vandaag een goed burengesprek bij Espressobar Hugo in de Tolstraat in Meerkerk.

Natuurbeheer in de Zouweboezem was het voornaamste onderwerp van gesprek en we kwamen tot de conclusie dat er veel gemeenschappelijke belangen rondom de Zouweboezem zijn.

Afgesproken is dat we contact houden om waar mogelijk die gemeenschappelijke belangen te beschermen.

Een moeras met meerwaarde

Bron: een brochure uit 2005 van het Zuid-Hollands Landschap.
Zie bladzijde 5 bovenaan: ‘De Boezem heeft goede buren.’

Deze brochure is een samenvatting van het Evaluatierapport

‘Tien jaar natuurontwikkeling in Polder De Boezem,
De meerwaarde van een jong moerasgebied’

opgesteld door Ingenieursbureau DHV Adviesgroep Water, Natuur en Ruimte.

Een-moeras-met-meerwaarde-ZHL
Verder lezen Een moeras met meerwaarde

Record aantal Purperreigers in de Zouweboezem

Record aantal Purperreigers in de Zouweboezem
Fotograaf: Warner Reinink
Bron: Persbericht van het Zuid-Hollands Landschap

In natuurgebied de Zouweboezem ten zuidoosten van Ameide, broedt dit jaar een record aantal purperreigers. De Zouweboezem is eigendom van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Voor het eerst zijn er meer dan 200 broedende paren geteld. 209 om precies te zijn, een nieuw record. Purperreigers broeden in kolonies en komen slechts in een klein aantal moerasgebieden in Nederland voor. Het purperen verenkleed en de slangachtige nek geven de purperreiger een herkenbaar uiterlijk. De Zouweboezem is een belangrijke broedlocatie voor deze trekvogels, die overwinteren in Afrika.

Zouweboezem

De Zouweboezem is zo geschikt voor de majesteitelijke, donkere reiger door de rietlanden in de Boezem en de weilanden en talloze sloten in de omgeving. Het Zuid-Hollands Landschap heeft zich het afgelopen decennium ingezet om het leefgebied voor de purperreigers zo aantrekkelijk mogelijk te maken en dát betaald zich nu uit. De aanleg van natuurvriendelijke oevers, amfibieënpoelen, ondiep water met veel opgroeiende vis zorgen voor een aantrekkelijk leefgebied voor deze reiger. 209 paar purperreigers betekent meer dan 400 volwassen vogels en binnenkort ook nog vele uitgevlogen jongen. De kans om de purperreiger te spotten in de Zouweboezem is dan ook bijzonder groot!

Purperreiger

‘We zorgen niet enkel in de Zouweboezem voor goede leefomstandigheden voor de purperreiger,’ vertelt boswachter Warner Reinink van het Zuid-Hollands Landschap, ‘ook in de omliggende terreinen moeten de omstandigheden uitmuntend zijn.’ Purperreigers leggen vele kilometers af om te foerageren. Wadend langs de oevers spiesen ze vis en kikkers aan hun snavel. Tot in de Krimpenerwaard kun je de purperreigers uit de Zouweboezem in de randen van de sloten tegenkomen. Dit gebied ligt centraal tussen de Zouweboezem en de kolonie van Kinderdijk, waardoor je ook hier veel purperreigers kunt tegenkomen.
Om goed te kunnen volgen hoe het met de purperreigers gaat, wordt de kolonie jaarlijks geteld. Samen met een deskundig ecoloog telt de boswachter 1 keer in het broedseizoen de bezette nesten, zonder dat de purperreigers worden verstoord. Dit jaar met een nieuw record, een fantastisch resultaat voor het werk dat het Zuid-Hollands Landschap verzet!

Op pad

Wandelend of fietsend de purperreigers ontmoeten? Dat kan met de Sprinkhaanzanger wandelroute of de Vijfheerenlanden fietsroute. Kijk hiervoor op: www.zhl.nl

Buurtvereniging zoekt steun bij buren

 

meerkerkOnderstaand bericht is geplaatst op de Facebook pagina van Buurtvereniging Het Noorden:

Mijn naam is Leon Segond en ik heb als secretaris van Buurtvereniging Zouweboezem een vriendschap verzoek gericht aan Buurtvereniging Het Noorden en jullie hebben dit aanvaard, hartelijk dank hiervoor.

Provincie Zuid-Holland maakt er een potje van, met het maken van het wettelijk verplichte beheerplan voor de
Zouweboezem.

Zeven jaar geleden kwam bij een soortgelijk initiatief van het Zuid-Hollands Landschap veel protest uit Meerkerk onder aanvoering van Jaap van Belle. Buurtvereniging Zouweboezem heeft het stokje van Jaap overgenomen in deze estafette.

Anders dan Buurtvereniging Het Noorden, die veel activiteiten organiseert, heeft Buurtvereniging Zouweboezem maar één activiteit:
“Het tegenhouden van een stuw in de Zederik en een peilverhoging in de Zouwe als remedie tegen achterstallig onderhoud aan de rietakkers en grienden.”

Wij hebben intussen zo’n 30 leden, waaronder enkelen van jullie vereniging. Samen komen we minstens op het dubbele aantal: 60 leden. Een van de argumenten voor een stuw in de Zederik onder de A27 is: “Dan hebben we minder protest uit Meerkerk.”

Help mee Provincie Zuid-Holland van dit onmogelijke idee af te helpen en meld je aan als lid.

Groenblauw netwerk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Bron: https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Groen_en_Water_GenW/Ingekomen_stuk/2015/Uitvoeringsprogramma_Groen_2015_Aanvullende_programmering_docx

Gebiedsafspraak 32, fase 3 (juni 2015)
op pagina 6 van onderstaand document
bevat o.a. de volgende projecten:

  • Project 18: Uitkijkplatform Zouweboezem
    Subsidie aanvrager: Het Zuid-Hollands Landschap
  • Project 19: Herstel waterriet Zouweboezem
    Subsidie aanvrager: Het Zuid-Hollands Landschap

[pdf title=”Groenblauw netwerk” height=”1050px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/groenblauw-netwerk-alblasserwaard-vijfheerenlanden/uitvoeringsprogramma-groen-2015-aanvullende-programmering/[/pdf]