Een moeras met meerwaarde

Bron: een brochure uit 2005 van het Zuid-Hollands Landschap.
Zie bladzijde 5 bovenaan: ‘De Boezem heeft goede buren.’

Deze brochure is een samenvatting van het Evaluatierapport

‘Tien jaar natuurontwikkeling in Polder De Boezem,
De meerwaarde van een jong moerasgebied’

opgesteld door Ingenieursbureau DHV Adviesgroep Water, Natuur en Ruimte.

Een-moeras-met-meerwaarde-ZHL