Groenblauw netwerk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Bron: https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Groen_en_Water_GenW/Ingekomen_stuk/2015/Uitvoeringsprogramma_Groen_2015_Aanvullende_programmering_docx

Gebiedsafspraak 32, fase 3 (juni 2015)
op pagina 6 van onderstaand document
bevat o.a. de volgende projecten:

  • Project 18: Uitkijkplatform Zouweboezem
    Subsidie aanvrager: Het Zuid-Hollands Landschap
  • Project 19: Herstel waterriet Zouweboezem
    Subsidie aanvrager: Het Zuid-Hollands Landschap

[pdf title=”Groenblauw netwerk” height=”1050px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/groenblauw-netwerk-alblasserwaard-vijfheerenlanden/uitvoeringsprogramma-groen-2015-aanvullende-programmering/[/pdf]