Zienswijze van onze buurtvereniging

Het bestuur van de buurtvereniging heeft haar zienswijze over  het ontwerp-waterbeheerprogramma 2016-2021 van het Waterschap Rivierenland ingediend.

 

[pdf title=”Zienswijze” height=”1050px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/zienswijze-van-onze-buurtvereniging/visie-wbp-2016-2021/[/pdf]