NATURA 2000-GEBIED ZOUWEBOEZEM

Uitgewerkt afwegingskader

2015-12-01 12.05.28

Geachte leden van de Adviesgroep Zouweboezem,

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft Arcadis de afgelopen weken het afwegingskader Zouweboezem verder uitgewerkt. Hierbij doe ik u dit uitgewerkte afwegingskader toekomen ter bespreking in de Adviesgroep op 26 mei van 9:00 tot 13:00 uur. Zodra de locatie bekend is zullen wij dit doorgeven.

Het afwegingskader bevat ook een voorlopig provinciaal standpunt dat uiteraard open staat voor discussie.

Met vriendelijke groet,

Michaël Vossen

Projectleider Zouweboezem
Afdeling Water & Groen
Provincie Zuid-Holland

[pdf title=”Afwegingskader potentiele natuurmaatregelen deelgebied Zouwe” height=”960px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/natura-2000-gebied-zouweboezem/Afwegingskader-potentiele-natuurmaatregelen-deelgebied-Zouwe-Adviesgroep-26-mei-2016[/pdf]