Beheerplan bijzondere natuurwaarden Zouweboezem

Bron: Mail van Provincie Zuid-Holland aan leden van de adviesgroep voor het beheerplan van Natura 2000 gebied Zouweboezem.
Dames en heren,

Zoals aangekondigd zal de Adviesgroepvergadering Zouweboezem plaats vinden op maandag 14 november van 14 – 18 u.
De locatie is Huis het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6 in Lexmond.
U bent van harte uitgenodigd.

De agenda van het overleg zal zijn:
- Opening / mededelingen / vaststellen agenda
- Verslag vorige vergadering / actiepunten
  (bijlage, u ook toegezonden op 8-9-2016)
- Afwegingskader: Bevindingen vooronderzoek omkadering rietlanden
- Toelichting concept ontwerpbeheerplan Natura 2000
- Bespreking concept ontwerpbeheerplan Natura 2000
- Conclusies / afspraken (incl datum vaarexcursie)

Het Concept ontwerpbeheerplan wordt u hedenavond toegezonden.
Het Afwegingskader volgt morgen einde van de dag.
Voor de volledigheid ontvangt u morgen ook de Bijlagenbundel van het Concept ontwerpbeheerplan ter kennisname.

Mocht u vragen hebben nav dit bericht, dan hoor ik dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

provincie zuid hollanddrs LFM van Ruijven, Laurens
Beleidsmedewerker Natura 2000,
Projectleider M&B en ZB.

Afdeling Water en Groen | bureau Landelijk gebied
T 070 441 6298 M 06 5040 9881
lfm.van.ruijven@pzh.nl
Concept ontwerpbeheerplan

[pdf title=”Concept ontwerpbeheerplan N2000 Zouweboezem” height=”960px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/beheerplan-bijzondere-natuurwaarden-zouweboezem/Concept-Ontwerp-beheerplan-N2000-Zouweboezem-20161101-final[/pdf]

Afwegingskader

[pdf title=”Afwegingskader” height=”960px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/beheerplan-bijzondere-natuurwaarden-zouweboezem/afwegingskader[/pdf]

Bijlagenbundel

[pdf title=”Bijlagenbundel” height=”960px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/beheerplan-bijzondere-natuurwaarden-zouweboezem/Bijlagenbundel[/pdf]

Aanvulling en erratum

[pdf title=”Aanvulling en erratum” height=”960px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/beheerplan-bijzondere-natuurwaarden-zouweboezem/Aanvulling-en-erratum-N2000-beheerplan-Zouweboezem[/pdf]

Een gedachte over “Beheerplan bijzondere natuurwaarden Zouweboezem”

Reacties zijn gesloten.