Het veenweidedossierBron: LANDWERK # 5/6 / 2017
We naderen het moment van kanteling

Vier opinies over de toekomst van de veenweiden in Nederland in tijdschrift LANDWERK.

… Bovendien krijgen we steeds beter zicht op de samenhangende problemen die gaan ontstaan als we doorgaan met onszelf naar de bodem malen.

In Friesland is het gevolg dat de moerasnatuurgebieden als eilanden steeds wat hoger komen te liggen en onherroepelijk gaan ‘leeglopen’ naar de dalende omgeving. …

Download the PDF file Het veenweidedossier.

Streefpeilenplan Lingesysteem

Peilregistratie en -publicatie Oude Zederik
nog steeds niet verzorgd door Waterschap


Bron:    Waterschap Rivierenland,
         gepubliceerd ruim 2 maanden na vaststelling
Zie ook: Reactie op zienswijze

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, brengt het waterschap
op de hoogte van het genomen besluit en
van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt.

Besluit

Download the PDF file Besluit Streefpeilenplan Lingesysteem.

Toelichting

Download the PDF file Toelichting Streefpeilenplan Lingesysteem.