Niet met de buurt overleggen!

Geen damwand in de Zederik,
dan maar een wandelpad

detail-van-de-visiekaartBron: Gemeente Zederik

[pdf title=”Onze reactie” height=”1024″]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/niet-met-de-buurt-overleggen/MIRT-A5H-Gebiedsrapport-Sluis-Ameide[/pdf]

Bron: Afsprakenlijst Bestuurlijke Overleggen MIRT 2016
MIRT Onderzoek
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
  • Het MIRT Onderzoek wordt afgerond en het BO MIRT neemt kennis van:
   • De resultaten en de elementen die de Gebiedsraad ziet voor het vervolg;
   • Het feit, dat de Gebiedsraad van zijn kant aangeeft dit voorstel voor een vervolg voor het einde van dit jaar uit te zullen werken tot een concrete aanpak en opdracht.
  • De minister/het BO MIRT spreekt uit, dat men geïnteresseerd is in het vervolg. Maar dat vervolg in deze fase van het onderzoek nog niet via de MIRT tafel ziet lopen, mogelijk in een later stadium als plannen concreter zijn wel.
  • Het BO MIRT besluit om de Deltacommissaris te verzoeken zich te committeren aan de vervolgfase. Concreet door via het gebiedsoverleg Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden de voortgang en doorontwikkeling door de Gebiedsraad te stimuleren en een rol te vervullen als er knelpunten zijn. En om de minister via het jaarlijks op te stellen Deltaprogramma te informeren over de bevindingen van het gebied.