Kwelinfiltratrie Zouwendijk

Bron: Bodematlas van provincie Zuid-Holland

kwelinfiltratiezouwendijk

De provincie Zuid-Holland werkt aan een duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond. De bodematlas is een digitale omgeving met kaartmateriaal met (regionale) informatie over bodem, ondergrondkwaliteiten en ondergronds gebruik.

Bodematlas Zuid-Holland in ontwikkeling

De bodematlas is nooit af. De bodematlas groeit aan waarde wanneer deze steeds meer kan voldoen aan de wensen van de eindgebruiker in de dagelijkse praktijk. U kunt ons daarbij helpen door suggesties en voorstellen tot verbetering te doen. Deze kunt u richten aan Clemens Kester, cgm.kester@pzh.nl van de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem van de Provincie Zuid-Holland.

De provincie houdt zich het recht voor om wijzigingen in de Bodematlas door te voeren.

Achtergrondinformatie Bodematlas Zuid-Holland

Indeling bodematlas

De bodematlas in opgezet naar de ondergrondkwaliteiten die zich richten op de ontwikkeling en het behoud van kwaliteiten, die de ondergrond voor benutting en  ruimtelijke ontwikkeling biedt.  De betekenis van de ondergrond voor mens en samenleving kan worden onderverdeeld in vier soorten kwaliteit:

  • Productiekwaliteiten: levering van materie en energie door de ondergrond aan de samenleving;
  • Draagkwaliteiten: opvangen en ondersteunen van materie en energie die de samenleving produceert in en op de ondergrond;
  • Informatiekwaliteiten: vasthouden en leveren van informatie ;
  • Regulatiekwaliteiten: reguleren van materie-, energie- en informatiestromen in onze leefomgeving door de ondergrond.

Met deze indeling wordt aangesloten bij de indeling naar ecosysteemdiensten en voorraden in de Atlas natuurlijk kapitaal.

Tijd- en ruimteschaal

De informatie bestaat uit beleidskaarten (Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland), gegevens over het gebruik van de ondergrond en informatie over de ondergrond(kwaliteiten).

Ten aanzien van het (rechtmatig) gebruik van de ondergrond (zoals vergunningen) zal altijd de bronhouder van de informatie geraadpleegd moeten worden voor de actuele stand van de weergegeven informatie.

De informatie op kaartlagen over de ondergrond(kwaliteit) is bruikbaar als indicatiewaarde voor de schaal van de provincie. Op het moment dat op een specifiek gebied of vraag wordt ingezoomd moet altijd bekeken of nadere informatie beschikbaar is of nader onderzoek moet worden verricht.