Aanvraag omgevingsvergunning, Boezemweg

Bron: Aanvraag omgevingsvergunning, Boezemweg ong. Lexmond

aanvraag-omgevingsvergunning-boezemweg

Burgemeester en wethouders van gemeente Zederik maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Op 1 september 2016 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘uitvoeren werkzaamheden’ ontvangen voor het plaggen van natuurpercelen, ophogen dammen en toegangskade op de locatie Boezemweg ong., 4128 LT Lexmond. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer OV-2016-0114.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dat is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend. Na toetsing kan blijken dat de aanvraag meerdere activiteiten kan bevatten.