Een brug te ver

Update:  Kritiek op proces verlening omgevingsvergunning
Zie ook: Inspiratiedocument MIRT

Bron:    Rijkswaterstaat, Arjo van Staverden en Gemeente Zederik
Zie ook: Gebiedsprofiel Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
Toen

Naast Kinderdijk vinden we ook rond de Zouwe natte landen ofwel gronden die bij een overvloed aan water geïnundeerd kunnen worden.

Rijkswaterstaat 1883. Herziene kaart van de rivieren Boven Rijn, Neder Rijn, Lek, Nieuwe Maas, Scheur en Nieuwe Waterweg. Uitsnede van Blad Nº 14 Lek. Ameide. Buitenboezem bij Sluis.
Nu

Ingenieus Watersysteem
De ambitie omvat het behouden en versterken van het continue karakter van de boezems en vlieten door:

  • Het beleefbaar houden van de hoogteverschillen met de omgeving.
  • Bij aanpassingen te denken vanuit de gehele lijn. Voorkom incidenten die inbreuk doen op het dwarsprofiel van doorgaande waterlopen. Voorkomen moet worden dat de herkenbaarheid van de waterloop verstoord raakt.
  • Kruisingen met andere structuren, zoals linten, vragen om zorgvuldige inpassing.
  • Het opheffen van situaties die de continuïteit verstoren.
Luchtfoto van de Buitenboezem – Arjo van Staverden
Straks?

De ambities bij de rivieren zijn voornamelijk een gemeentelijke aangelegenheid.

Gemeente Zederik heeft een omgevingsvergunning verleend zonder controle van de foutieve informatie over de overeenstemming met eigenaren, die overeenstemming is er niet.
Kritiek op proces verlening
omgevingsvergunning

[pdf title=”Kritiek op proces verlening omgevingsvergunning” height=”960px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/een-brug-te-ver/Kritiek-proces-vergunningverlening[/pdf]