De Rol van Boeren

én Burgers

in Planning en Beheer van Natura 2000 Gebieden
Bron:logo Natura 2000

Group Research report - NAT
The Role of Farmers in Planning and
Managing Natura 2000 Sites
Vertaling van Hoofdstuk 4.4 Zouweboezem

[pdf title=”Nederlandse vertaling van hoofdstuk 4.4 Zouweboezem” height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/de-rol-van-boeren-en-burgers-in-planning-en-beheer-van-natura-2000-gebieden/Nederlandse-vertaling-van-hoofdstuk-Zouweboezem-2[/pdf]