Terugblik 2008

Bron: Helpdesk Water Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015
Bijlage 6 Top-lijst verdroogde gebieden, tabel 3, pagina 157.
Planning aanpak uitvoering TOP-lijst verdroogde gebieden Provincie Zuid-Holland periode 2007-2013

Er is een project in voorbereiding door ZHL ism waterschap.
Resultaten daarvan meenemen bij formuleren evt. aanvullende maatregelen in kader Natura 2000-traject.

[pdf title=”Provinciaal Waterplan” height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/terugblik-2008/Bijlage-6-Provinciaal-Waterplan[/pdf]