Bericht aan gedeputeerde Han Weber

PAS Gebiedsanalyse Zouweboezem

Geachte heer Weber,

Ik schrijf u namens de zeer verontruste leden van Buurtvereniging Zouweboezem.

Op 18 februari 2015 ontvingen wij een mail van de heer Michaël Vossen met de mededeling dat hij het project leiderschap voor het beheerplan van de Zouweboezem overgenomen had van mevrouw Miriam de Boer. In dezelfde mail schrijft hij ook dat u onze uitnodiging voor een gesprek met ons heeft aangenomen.

Wij hebben elkaar daarna gesproken op 4 maart 2015. U vertelde ons dat u toen druk bezig was met de PAS, maar dat daarna het beheerplan weer opgepakt werd. Ook vertelde u dat het geen schoonheidsprijs verdiende dat tot dan toe de omwonenden van de Zouweboezem buiten het proces van het maken van dit beheerplan gehouden waren, maar dat wij uitgenodigd waren om mee te werken aan het tot stand komen van het beheerplan door zitting te nemen in de adviesgroep.

Tot op de dag van vandaag heeft de provincie nog geen bijeenkomst van de adviesgroep kunnen organiseren. Er zijn verschillende planningen geweest en beloften gedaan en toen er eindelijk een adviesgroep vergadering gepland was met een constructief voorstel van de Buurtvereniging voor het concept beheerplan op de agenda treed de projectleider terug en is het voor ons weer afwachten wat er nu gaat gebeuren. Daarbij komt dat de heer Vossen zich nu volledig op de PAS kan richten en zich daarbij nog steeds bemoeit met de Zouweboezem, zie pagina 21 van bijgaand document.

Wij hebben onlangs aan een hydroloog van Arcadis laten zien dat de Zouwendijk zo lek is als een zeef, dat de bodem daar nog steeds daalt en de provincie wil in de boezem het peil verhogen? Dit is voor ons volstrekt onbegrijpelijk. Kunt u dit uitleggen?

Met vriendelijke groeten,

Leon Segond von Banchet
Secretaris Buurtvereniging Zouweboezem

Bijlage
  105_Zouweboezem_gebiedsanalyse_03-09-2015_ZH_Pagina_26