Antwoord van gedeputeerde Han Weber

provincie zuid holland

Geachte heer Segond von Banchet,

Bij voorkeur wisselt de provincie niet van projectleider gedurende een proces. We zouden dat ook hier niet doen wanneer er geen goede reden voor is. We streven er naar om de vertraging voor het opstellen van het beheerplan zo beperkt mogelijk te houden, tegelijk blijven we inzetten op zorgvuldigheid.

De nieuwe projectleider zal zich op korte termijn aan u voorstellen. Hij zal dan ook een voorstel doen voor de planning voor de afronding van het beheerplan. Conform de afspraak die ik eerder met u maakte ligt er nu een afwegingskader waarin uw variant voor een maatregelpakket is meegenomen en bij de beoordeling van de maatregelpakketten zijn ook uw belangen meegewogen.

Op korte termijn zal het afwegingskader in de adviesgroep besproken worden. Ik hoop dat er dan een gezamenlijke keuze gemaakt kan worden voor een maatregelpakket.

Met vriendelijke groet,
J.F. (Han) Weber
Gedeputeerde voor Energie, Natuur & Recreatie en Landbouw