Beheerplan Zouweboezem ter inzage van 3 juli t/m 14 augustus


Bron: Provincie Zuid-Holland

U kunt het Ontwerpbeheerplan met bijlagen digitaal inzien op deze pagina.

Ook liggen deze documenten tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

 • ‘het loket’ van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag;
 • het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag;
 • het gemeentehuis van Zederik, Prinses Marijkeweg 1 te Meerkerk.
Ontwerpbeheerplan vastgesteld

De provincie Zuid-Holland heeft het Ontwerpbeheerplan opgesteld in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de gemeente Zederik, het betrokken hoogheemraad­schap en met diverse maatschappelijke partijen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de minister van LNV hebben het Ontwerpbeheerplan Zouweboezem vastgesteld.

Reageren op het Ontwerpbeheerplan

U kunt een schriftelijke inspraakreactie (‘zienswijze’) geven op het Otwerpbeheerplan Bijzondere natuurwaarden Zouweboezem. Dat kan van 3 juli tot en met 14 augustus 2018. Uw zienswijze stuurt u aan:

Provincie Zuid-Holland
T.a.v. Afdeling Water en Groen / dhr. L.F.M. van Ruijven
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

De zienswijze dient ten minste te bevatten:

 • uw naam en adres
 • de naam van het Ontwerpbeheerplan
 • bij voorkeur ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres
Wat gebeurt er met de zienswijzen?

De zienswijzen worden gebruikt als input bij het opstellen van het definitieve Beheerplan. In een aparte Nota van Beantwoording wordt aangegeven of en hoe het Ontwerpbeheerplan is aangepast naar aanleiding van elke zienswijze.

Wie een zienswijze heeft ingediend, krijgt bericht over de definitieve vaststelling van het Beheerplan en van de Nota van Beantwoording.

Een gedachte over “Beheerplan Zouweboezem ter inzage van 3 juli t/m 14 augustus”

 1. Buurtvereniging Zouweboezem gaat namens alle leden een zienswijze indienen. Meer nieuws volgt.

  Laatste nieuws
  Buurtvereniging Zouweboezem ziet af van het indienen van een zienswijze door de wijzing in de opstelling van Waterschap Rivierenland.

  Zie Waterschap lost belofte in.

Reacties zijn gesloten.