Waterschap lost belofte inBron: Waterschap Rivierenland

Update:
Dirk Zuidam heeft jarenlang het peil in de Zederik gemeten en op onze site gezet en is per 31 augustus 2020 het bestuur komen versterken.

Het vigerende streefpeil is 80 cm + NAP met een marge van 10 cm naar boven en naar beneden. Het maximum peil is 126 cm + NAP, maar dat is hoger dan de afgekeurde regionale waterkeringen.

De afspraak is gemaakt dat bij een peil van 110 cm + NAP op het Merwedekanaal de sluisdeuren in Meerkerk gesloten worden. Ook heeft het Waterschap verteld dat binnen zo’n 10 jaar de sluisdeuren aan renovatie toe zijn.

Waterschap Rivierenland heeft na veel vragen haar belofte om het waterpeil in de Zouweboezem te meten en te publiceren ingelost. Buurtvereniging Zouweboezem is hier blij mee.

Waterdata Zouweboezem