Afwegingskader Zouweboezem versie 2

Zie voor Afwegingskader: Hoofdstuk 4 op bladzijde 30.

Zie ook de reactie “Een gedachte over Afwegingskader Zouweboezem versie 2” van de vereniging over dit bericht van de Provincie onderaan deze post.

Geachte leden van de adviesgroep Zouweboezem,

Hierbij doe ik u toekomen het “Afwegingskader Natura 2000 gebied Zouweboezem versie 2” en de aangepaste planning. In deze versie zijn de uit te werken maatregel-varianten geïnventariseerd op basis van de input van alle leden van de adviesgroep. Dit heeft er toe geleid dat een aantal varianten zijn toegevoegd en/of zijn aangepast. Jasper Ohm van Arcadis gaat de komende weken aan de slag met het uitwerken van het afwegingskader voor al deze varianten. Dit resulteert in de derde versie van het afwegingskader waarin de varianten worden beoordeeld op basis van hun effect op de functies in het gebied. Deze derde versie wordt u toegezonden en zal in maart in de adviesgroep worden besproken. Wij benaderen u nog voor een datum.

Veel commentaar op de eerste versie van het afwegingskader liep al vooruit op de uitwerking van varianten en/of betrof oordelen over de effecten en/of accepteerbaarheid van varianten. Dit commentaar is nog niet meegenomen in deze tweede versie maar zal in de volgende fase van uitwerking en beoordeling van de varianten wel worden meegenomen. In die zin is het afwegingskader een groeidokument.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Michaël Vossen

Projectleider Zouweboezem
Afdeling Water & Groen
Provincie Zuid-Holland

Bijlagen
Afwegingskader

[pdf title=”Op en aanmerkingen fase 2 afwegingskader buurtvereniging” height=”1024px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/afwegingskader-zouweboezem-versie-2/Afwegingskader-Zouweboezem-versie-2-2/[/pdf]

Planning

[pdf title=”Op en aanmerkingen fase 2 afwegingskader buurtvereniging” height=”512px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/afwegingskader-zouweboezem-versie-2/Planning-Zouweboezem-versie-2/[/pdf]

2 gedachtes over “Afwegingskader Zouweboezem versie 2”

 1. Geachte leden van de adviesgroep Zouweboezem,

  De Provincie is van plan om na uitwerking van het afwegingskader door Arcadis, de resulterende derde versie te beoordelen in besloten club: PZH, WSRL en ZHL.

  Zie: Planning Beheerplan Zouweboezem adviesgroep_versie 2.xlsx

  Hier staat: Vaststelling voorkeursalternatief (VKA) door de provincie
  in samenspraak met Zuid Hollands Landschap en Waterschap Rivierenland.

  Buurtvereniging Zouweboezem stelt voor dat bij de vaststelling van het voorkeursalternatief alle leden van de adviesgroep meedoen bij die vaststelling.

  In diezelfde planning staat ook: Bespreking met de adviesgroep van het VKA en de eventuele maatregelen om negatieve effecten voor omwonenden te verzachten.

  Men heeft dus al besloten dat het voorkeursalternatief negatieve
  effecten heeft voor de omwonenden.

  Met vriendelijke groeten,

  Leon Segond von Banchet
  Secretaris Buurtvereniging Zouweboezem
  E-mail: info@buurtvereniging-zouweboezem.nl

Reacties zijn gesloten.