Correctie van de Provincie

Geachte leden van de adviesgroep,

In reactie op bijgaande mail van de buurtvereniging Zouweboezem:

a) in de meegestuurde planning is abusievelijk blijven staan dat overheden onderling iets zouden besluiten. Zoals reeds eerder gemeld wordt de gehele adviesgroep betrokken en vindt besluitvorming niet plaats in besloten club. Het is uiteindelijk de provincie die – alle partijen gehoord hebbende – besluit. Daarbij uiteraard strevend naar zoveel mogelijk overeenstemming met/draagvlak bij alle partijen vertegenwoordigd in de adviesgroep.

b) er is nog geen enkele keuze gemaakt in varianten dus is het helemaal niet gezegd dat de uiteindelijke voorkeursvariant een negatief effect heeft voor omwonenden.

Ik snap dat de meegestuurde planning deze suggesties wekt, waarvoor mijn excuses. Een op deze punten gecorrigeerde planning wordt zo spoedig mogelijk nagestuurd.

Met vriendelijke groet,

Michaël Vossen

Projectleider Zouweboezem
Afdeling Water & Groen
Provincie Zuid-Holland

Mobiel: 06-11907593
Email: mtm.vossen@pzh.nl