Recreatie & Toerisme in de Zouweboezem

Bron:   Gemeente Zederik
Update: Nu met opmerkingen van de buurtvereniging

Nota bene

In onderstaande beleidsnota staat in paragraaf 7.3

Vergroting mogelijkheden voor verblijfsrecreatie en attracties

“Bij het onderzoek en het proces daarna wordt aangesloten bij processen die al lopen (de waterfronten in Ameide en Lexmond worden ook bekeken vanuit het dijkversterkingsprogramma / MIRT).”

Beleidsnota

Beleidsnota Recreatie & Toerisme 2016-2019

Uitvoeringsprogramma

[pdf title=”Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2017-2019″ height=”512px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/wp-content/uploads/Info-I_II-ag.pnt-11-Uitvoeringsprogramma-Recreatie-en-Toerisme-2017-2019.pdf[/pdf]

Opmerkingen van de buurtvereniging

De buurtvereniging wil een duurzaam peil, bescherming van
cultureel erfgoed, landschap en biodiversiteit in de Zouweboezem.

[pdf title=”Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2017-2019″ height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/wp-content/uploads/Opmaak-en-opmerkingen-van-de-buurtvereniging.pdf[/pdf]