Ontwerp‑waterbeheer-programma 2016-2021

Bekendmaking

Een zienswijze bekendmaken aan het waterschap kan tot 28 april 2015.

[pdf title=”Inspraak Ontwerp-waterbeheerprogramma 2016-2021″ height=”900px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/wp-content/uploads/wsb-2015-1982.pdf[/pdf]

Onwerpbesluit

Zie paragraaf:

4.7 Natte natuur

[pdf title=”Ontwerp-waterbeheerprogramma 2016-2021″ height=”900px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/wp-content/uploads/bijlage-1-ontwerp-wbp-2016-2021v21.pdf[/pdf]

Een gedachte over “Ontwerp‑waterbeheer-programma 2016-2021”

 1. In de paragraaf ‘4.7 Natte natuur’ op bladzijde 49 van dit document staat een verhaal over waterafspraken tussen het waterschap en de provincie.

  Van heemraad Arie Bassa weten wij dat er in die afspraken gesproken is over geld voor een stuw in de Zederik.

  Dit staat niet letterlijk in dit document.

  Vandaag stond er een bericht in het AD over de investeringen die het waterschap en de provincie in de natuur in Zuid-Holland willen gaan doen.

  Van gedeputeerde Han Weber weten we dat een afspraak over een stuw in de Zederik voorbarig is, omdat het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Zouweboezem nog niet geschreven is.

  Het concept beheerplan versie 1 is er wel, maar Buurtvereniging Zouweboezem mag meepraten en denken over de volgende versies van dit beheerplan.

  Intussen is de trein van het waterschap reeds vertrokken en staat er iets geschreven over de Zouweboezem in het Ontwerp-waterbeheerprogramma 2016-2021.

  We hebben tot 27 april de gelegenheid onze visie bekend te maken over dit waterbeheerprogramma.

Reacties zijn gesloten.