Terugblik 2008

Bron: Helpdesk Water Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015
Bijlage 6 Top-lijst verdroogde gebieden, tabel 3, pagina 157.
Planning aanpak uitvoering TOP-lijst verdroogde gebieden Provincie Zuid-Holland periode 2007-2013

Er is een project in voorbereiding door ZHL ism waterschap.
Resultaten daarvan meenemen bij formuleren evt. aanvullende maatregelen in kader Natura 2000-traject.

Download the PDF file Provinciaal Waterplan.