Zienswijze Buurtvereniging

Lingesysteem, Toelichting op het streefpeilenplan, Waterschap Rivierenland, 9 juni 2017
Bron: Onvangstbevestiging van Waterschap Rivierenland

Zie ook: Ontwerp-streefpeilenplan Lingesysteem en
         6 december 2017 ontvangen: Zienswijze Gemeente Zederik
Het ingevulde formulier

Download the PDF file Formulier Zienswijze Indienen.

Bijlage 1, Zienswijze

Download the PDF file Zienswijze Buurtvereniging Zouweboezem.