Zienswijze Buurtvereniging

Lingesysteem, Toelichting op het streefpeilenplan, Waterschap Rivierenland, 9 juni 2017
Bron: Onvangstbevestiging van Waterschap Rivierenland

Zie ook: Ontwerp-streefpeilenplan Lingesysteem en
         6 december 2017 ontvangen: Zienswijze Gemeente Zederik
Het ingevulde formulier

[pdf title=”Formulier Zienswijze Indienen” height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/zienswijze-buurtvereniging-zouweboezem/zienswijze_indienen_tegen_een_ontwerpbesluit_van_het_waterschap_112[/pdf]

Bijlage 1, Zienswijze

[pdf title=”Zienswijze Buurtvereniging Zouweboezem” height=”940px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/zienswijze-buurtvereniging-zouweboezem/Zienswijze-Buurtvereniging-Zouweboezem[/pdf]