Verslag bestuursvergadering

Maandag 16 februari zijn we als kersvers bestuur van de buurtvereniging voor het eerst bij elkaar geweest.

Behalve wat administratieve zaken, zoals de oprichtingsakte van de vereniging, de inschrijving in de Kamer van Koophandel en de ledenadministratie hebben we het gehad over onze communicatie met onze Facebook pagina, onze nieuwe website en de gesprekken die we gehad hebben met:

  • Heemraad van Waterschap Rivierenland Arie Bassa,
  • Wethouder van gemeente Zederik Goof Bos en
  • Projectleider van het Zuid-Hollands Landschap Warner Reinink.

Aan de orde kwam dat de belangrijkste spelers voor het beheerplan van de Zouwboezem van de Provincie Zuid-Holland nog niets van zich hebben laten horen.

We zetten hier een tandje bij en zorgen dat iedereen weet dat de Bewonersverening Zouweboezem tegen een damwand in de Zederik en een peilverhoging in de Zouweboezem is.

Ook hebben we een goed contact gelegd met SIMAV, de stichting met de lange naam: “Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden”.

Deze stichting zit al langer in de project- en adviesgroep Natura 2000-beheerplan Zouweboezem en is ook tegen peilverhoging.

Tot zover dit verslag.