Jong moeras in Hoge Boezem


Vlak voor de bespreking van het concept beheerplan voor het natura 2000 gebied Zouweboezem werd er nog een aanvulling aangeleverd.

Bewoners Boezemweg ongerust

Door vernattingsmaatregelen worden waterbergingsgebieden en natuurterreinen meer en meer geschikte broedplaatsen voor steekmuggen en knutten.

Bron: Alterra, Wageningen UR

Om de effecten van vernatting en de mate van ontwikkeling van muggen en knutten in beeld te brengen heeft Alterra, onderdeel van Wageningen UR, een Excel-applicatie ontwikkeld. Ontwerpers kunnen hiermee mogelijke overlast verminderen.

De applicatie ‘Leidraad risicomanagement overlast steekmuggen en knutten’ presenteert een meetprotocol voor signalering en eenvoudige monitoring van steekmuggen.

[pdf title=”Leidraad Risicomanagement Overlast Steekmuggen en Knutten” height=”960px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/jong-moeras-in-hoge-boezem/AlterraRapport2298[/pdf]

Onze reactie op het uitgewerkte afwegingskader

Morgen komt de adviesgroep bij elkaar om het uitgewerkte afwegingskader ‘Potentiële natuurmaatregelen deelgebied Zouwe’ van Provincie Zuid-Holland te bespreken.
Hieronder dit document voorzien van onze opmerkingen.

[pdf title=”Onze reactie” height=”760px” width=”100%”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/onze-reactie-op-het-uitgewerkte-afwegingskader/Afwegingskader-potentiele-natuurmaatregelen-deelgebied-Zouwe-Adviesgroep-26-mei-2016-geannoteerd-door-Buurtvereniging-Zouwboezem[/pdf]