Ontwerpbesluiten

Programma Stroomlijn

Bron: Rijkscoördinatie Programma Stroomlijn

Uiterwaarden langs Nederrijn en Lek

Ontwerpbesluiten inzake Programma Stroomlijn deelgebied 4 (uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek), cluster 3

Overzichtskaarten

Overzichtskaart DO 1b
Overzichtskaart DO 1b
Overzichtskaart DO 8
Overzichtskaart DO 8

Detailkaarten

Bomen of houtopstanden die verwijderd worden

DO-kaart

Object

Perceel

Boom

Diameter

Vergunning

1b.2

65

THV A 564

Populier (3 st)

30-40

Ja

1b.3

286

THV A 564

Populier

15-20

Nee

1b.4

2012, 2011

THV A 651

Salix alba

25-30

Ja

8.1

81

AMD B 03217

Salix alba + Fraxinus

10-25

Ja

8.1

82

AMD B 03219

Salix alba

10

Nee

8.1

97

AMD B 03224

Salix alba

20-30

Ja

8.2

144

LMD 1A 1827

Populier

20-30

Ja

8.2 en 8.3

404, 149, 408, 406, 2022, 395, 138, 384, 133, 137

LMD 1A 1866

Salix alba, Populier

5-15

Nee

8.3

2019, 2018

LMD 1A 1711, LMD 1A 1851

Meidoorn, populier?

divers

Ja

8.4

423

LMD 1A 1866

Populier, Salix alba

5-15

Nee

8.4

1475

LMD 1A 1836, LMD 1A 1834

Meidoorn

divers

Nee

8.4

1476, 191, 1477

LMD 1A 01214, LMD 1A 1265, LMD 1A 1836, LMD 1A 1834

Salix alba, Meidoorn, Populier

divers

Ja, voor populieren en wilgen

8.5

197

LMD 1A 01837

Populier

Onbekend

Ja

8.6

2026

LMD A 1873

Salix alba (knot)

15-20

Ja