Regionale waterkeringen Zouweboezem afgekeurd

Bron: Verbetering regionale keringen
Overzichtkaart afgekeurde keringen

[pdf title=”Overzichtkaart afgekeurde keringen” height=”512px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/regionale-waterkeringen-zouweboezem-afgekeurd/kaart-regionale-keringen/[/pdf]

Calamiteitenbestrijdingsplan hoogwater regionale keringen

In onderstaand document staat op pagina 11 dat het streefpeil van het Merwedekanaal Zederik/Zouweboezem + 0.80 is. De peilgegevens zijn ontleend aan het rapport Toetspeilen Regionale Waterkeringen (WSRL, S. van den Berg, maart 2011).

[pdf title=”Calamiteitenbestrijdingsplan hoogwater regionale keringen” height=”1024px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/regionale-waterkeringen-zouweboezem-afgekeurd/Calamiteitenbestrijdingsplan-hoogwater-regionale-keringen/[/pdf]