Context voor Zouweboezem uit nieuwe legger Vijfheerenlanden

Bron: Nieuwe leggers waterkeringen 2015-2016
Context van het beheerplan voor de Zouweboezem

Omdat Provincie Zuid-Holland in haar presentatie van het concept afwegingskader Natura 2000 gebied Zouweboezem op de pagina’s: 8, 26, 28 en 34 geografische informatie buiten de grens van het Natura 2000 gebied weggelaten heeft, volgt hieronder informatie uit de nieuwe legger van het Waterschap Rivierenland ter compensatie.

Overzichtskaart

[pdf title=”Nieuwe legger Vijfheerenlanden” height=”512px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/nieuwe-legger-vijfheerenlanden/Overzichtskaart-dijkpaaltraject-Vijfheerenlanden/[/pdf]

Situatieblad

[pdf title=”Nieuwe legger Vijfheerenlanden” height=”512px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/nieuwe-legger-vijfheerenlanden/Situatieblad-1-nieuwe-legger-Vijfheerenlanden/[/pdf]

Dwarsprofiel

[pdf title=”Nieuwe legger Vijfheerenlanden” height=”512px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/nieuwe-legger-vijfheerenlanden/Dwarsprofiel-1-nieuwe-legger-Vijfheerenlanden/[/pdf]