Links- of rechtsom, het peil moet omhoog

Bron:    Na aandringen toch nog gekregen van Gemeente Zederik
Zie ook: Watersysteemanalyse uit 2012 en Lingepand 14 uit 2007
Update:  Streefpeilenplan Lingesysteem
Aanleiding

In onderstaand rapport staat de aanleiding voor peilmaatregelen in paragraaf 5.3.1 Aanleiding (peil)maatregel op bladzijde 16:

De belangrijkste knelpunten voor de aanwezige natuur zijn verdroging, gebrek aan een natuurlijke dynamiek van de Linge en te weinig inundaties.

Vanuit de natuurdoelen zou de meest ideale situatie een (meer) flexibel peilbeheer zijn, met langdurig (één of meer maanden) hoge(re) peilen in de wintermaanden en uitzakkende peilen in de zomermaanden met een peilverschil van minimaal 30 cm

Volgens ons en het Zuid-Hollands Landschap valt het met de verdroging en de natuurlijke dynamiek wel mee. We hebben meer dan eens de Zouwenkade zien overstromen.

De volgende alinea’s zijn de mening van alleen de buurtvereniging en niet van het ZHL.

Het echte knelpunt waardoor verlanding ontstaat is achterstalling onderhoud. Verhoogt waterschap Rivierenland het peil is dat alleen maar uitstel van verdere verdroging, overlast en schade voor de omwonenden en voor ons culturele erfgoed.

Het huidige maximaal toelaatbare niveau op het Merwedekanaal (zie paragraaf 2.4.2 Waterafvoer op blz. 6) van 1.26 cm + NAP is hoger dan menig plek in de afgekeurde regionale waterkeringen rondom Natura 2000 gebied Zouweboezem.

[pdf title=”Optimalisatiepeil” height=”982px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/links-of-rechtsom-het-peil-moet-omhoog/TL268-1-17-002.968-rapc01-Streefpeilenplan-Linge-optimalisatiepeil[/pdf]

2 gedachtes over “Links- of rechtsom, het peil moet omhoog”

Reacties zijn gesloten.