Reactie op concept afwegingskader

Van: Jan Willem den Hartog [mailto:jwdenhartog@hotmail.com] 
Verzonden: zondag 29 november 2015 9:57
Aan: Arno van der Ham
Onderwerp: Re: Concept afwegingskader Natura 2000 gebied Zouweboezem

Beste Arno,

Sorry voor mijn late reactie, maar ik heb misschien toch nog wat toevoegingen voor jullie fantastische inzet in deze moeilijke en droge kost. 41 kantjes ook wel goed voor de natuur.

1.1

 • 150 broedparen purperreigers, wel heel oude gegevens denk ik (max 10 stuks nu)
 • vernatting van de rietvelden, ik ben nog altijd van mening dat een rietveld een drijvend lichaam is op de veengronden en dus gewoon meebeweegt met de waterstanden. (Misschien moeten we dit eens aantonen d.m.v. metingen.)

1.3

 • info verstrekking, niets vernomen van de instantie’s
 • provincie laatste brief voor een inloopavond 22/23-2-2010 heb ook gebruik van gemaakt, maar nooit een reactie op terug gekregen.
 • ZHL, Gemeente Zederik, Waterschap zijn alle in gebreke gebleven.

2.2

 • Bediening sluisdeur, volgens mij sluiten de deuren in de andere richting.

3.11

 • 7 km broedgebied voor 5 paren porseleinhoen, volgens mij kan dit wel anders opgelost worden, door bv gedeeltelijke verhogingen binnen het gebied.

3.12

 • Waar men hier aan voorbij gaat is dat een mislukt project van het ZHL door het waterpeil te verlagen omstreeks 2003/2004 tbv de modderkruiper volledig uit de hand is gelopen.
  Gevolg massale vis en eendenstrefte als gevolg van alg en botulisme, men ziet in deze jaren ook een terugval bij de porseleinhoen en de purperreigers dank zij bemoeienis van het ZHL.
  (Stapt men ook in de grafiek peilbeweging overheen, verwijzing droge zomer bij punt 5.3.)

3.21

 • Strekte dijken, moet men dit niet eerst aantonen en zorgen dat dit in orde is,of word het mosterd na de maaltijd.

3.31

 • Grondwater/kwelwater, men benoemd hier kleilagen, volgens mij is t.p.v. van 14 meter veen aanwezig waar de Zouwedijk als een drijvend lichaam op ligt, gevolg kwelwater zal toenemen
  binnendijks (heb evt. nog een sonderingsrapport)

3.41

 • Hier word wel erg gemakkelijk overheen gestapt.
 • Ophogen is maar een tijdelijk optie gezien het nog harder zal verzakken.
 • Tevens staat men hier niet stil bij het feit voor de gevolgen van de flora, boomwortel verrotten ed.
 • Aanwezige opstallen, bestratingen, tuinaanleg ed worden ook niet benoemd, of denk men dat alles simpelweg grasland is.

5.3

 • zie opmerking bij punt 3.12

Groet,
Jan Willem

Ps. Sterkte in de strijd, nogmaals jullie doen fantastisch werk.