Het veenweidedossierBron: LANDWERK # 5/6 / 2017
We naderen het moment van kanteling

Vier opinies over de toekomst van de veenweiden in Nederland in tijdschrift LANDWERK.

… Bovendien krijgen we steeds beter zicht op de samenhangende problemen die gaan ontstaan als we doorgaan met onszelf naar de bodem malen.

In Friesland is het gevolg dat de moerasnatuurgebieden als eilanden steeds wat hoger komen te liggen en onherroepelijk gaan ‘leeglopen’ naar de dalende omgeving. …

het-veenweidedossier