Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden

Kaart van de Vijfheerenlanden en de aangrenzende landen, uit de 16de eeuw. Deze kaart is onderdeel van de Verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman. Deze collectie is door het Provinciaal Historisch Centrum Zuid-Holland gedigitaliseerd, ten behoeve van de website www.geschiedenisvanzuidholland.nl. De collectie wordt bewaard bij het Nationaal Archief.
Bron: In Zederik | Nieuwsberichten, update: Herindelingsadvies
tot samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik

[pdf title=”Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden” height=”965px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/herindelingsontwerp-vijfheerenlanden/Herindelingsontwerp-Vijfheerenlanden[/pdf]

Bijlagenboek
  In het Bijlagenboek Herindelingsontwerp Vijfheerenlanden wijzen wij op onderstaande tekst. Deze tekst is te vinden in het hoofdstuk:   Opbrengsten open overleg door IPC Vijfheerenlanden | Overige partijen | 35 – Reactie Waterschap Rivierenland herindelingsprocedure Vijfheerenlanden 13-04-2016 | pagina 272 | paragraaf Natuur.

‘Nu zijn bijvoorbeeld de maatregelen in het Natura2000-gebied Zouweboezem in de gemeente Zederik afhankelijk van vaststelling beheerplan Natura2000 door de provincie Zuid Holland.
Bij wijziging van de provinciegrens kan dit consequenties hebben voor de samenwerkingsovereenkomst tenzij provincie Utrecht de afspraken overneemt.’