Groene burgerinitiatieven en de rol van de overheid

Bron: Alterra Wageningen UR

In de maatschappij groeit de behoefte onder burgers aan meer grip op en directe zeggenschap over hun leefomgeving. Dit uit zich bijvoorbeeld in het ontstaan van burgerinitiatieven.

Overheden willen burgerinitiatieven graag faciliteren, maar zoeken nog naar de nieuwe relatie tussen overheid en burgers in het publieke domein.