De staat van het Nederlandse landschap

Livestream registratie 2016-06-13

Het Nederlandse landschap staat onder druk, maar na jaren van achteruitgang is het verlies van biodiversiteit in veel natuurgebieden eindelijk gestopt. Het vergroten en verbinden van natuurgebieden werkt steeds beter met behulp van het Natuurnetwerk Nederland. Buiten deze natuurgebieden blijft de teloorgang van de natuur zorgwekkend. Soorten zoals weidevogels en vlinders verdwijnen in rap tempo. Overal in het Nederlandse landschap is de hand van de mens te herkennen.

Volgens Rijksadviseur Landschap en Water, professor Eric Luiten, heeft het Rijk het Nederlandse landschap te vondeling gelegd. Eind vorig jaar publiceerde hij het briefadvies ‘Landschapsbeleid provincies’. Daaruit bleek dat de Rijksoverheid het landschapsbeleid zonder een goede overdracht naar de provincies heeft overgegeven. Een samenhangende benadering voor het nationale landschap blijft uit. Het landschap staat er alleen voor.

Als de grootste natuurorganisatie in Nederland voelt Natuurmonumenten het als haar verantwoordelijkheid om aan de slag te gaan met de geschetste problematiek. Ze wil de gesignaleerde trends doen kantelen in het voordeel van natuur- en landschapsbehoud door op te komen voor de karakteristieke landschapspatronen van Nederland.

Dat kan de natuurbeschermingsorganisatie niet alleen. Tijdens deze bijeenkomst over ‘De staat van het Nederlandse landschap’ maken we met experts, belanghebbenden en belangstellenden de balans op en kijken we naar de huidige ontwikkelingen.

Met o.a.:

  • Professor Eric Luiten, rijksadviseur voor het landschap en auteur van het recente briefadvies ‘Het landschap is te vondeling gelegd’.
  • Frits van Bruggen, directeur van de ANWB, en o.a. lid van de raad van advies van Nationaal Park De Hoge Veluwe.
  • Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde in Gelderland namens het CDA en verantwoordelijk voor vitaal platteland (natuur, landbouw), economie (recreatie & toerisme), energietransitie, breedband en bestuur Interprovinciaal Overleg.
  • Professor Joks Janssen, bijzonder hoogleraar ruimtelijke planning en cultuurhistorie aan Wageningen University (Belvedère Leerstoel) en directeur BrabantKennis; hét platform waar strategische kennis en informatie van en over Noord-Brabant wordt verzameld, ontwikkeld en gedeeld.
  • Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten.

Moderatie: Yoeri Albrecht (De Balie)

http://www.debalie.nl/agenda/podium/de-staat-van-het-nederlandse-landschap/e_9782361/p_11766406/
http://www.debalie.nl
http://www.debalie.tv.