Streefpeilenplan Lingesysteem

Peilregistratie en -publicatie Oude Zederik
nog steeds niet verzorgd door Waterschap


Bron:    Waterschap Rivierenland,
         gepubliceerd ruim 2 maanden na vaststelling
Zie ook: Reactie op zienswijze

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, brengt het waterschap
op de hoogte van het genomen besluit en
van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt.

Besluit
bijlage-a-besluit-streefpeilenplan-lingesysteem
Toelichting
bjilage-2-toelichting-streefpeilenplan-lingesysteem

Een gedachte over “Streefpeilenplan Lingesysteem”

Reacties zijn gesloten.