Streefpeilenplan Lingesysteem

Peilregistratie en -publicatie Oude Zederik
nog steeds niet verzorgd door Waterschap


Bron: Waterschap Rivierenland,
      gepubliceerd ruim 2 maanden na vaststelling

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, brengt het waterschap
op de hoogte van het genomen besluit en
van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt.

Besluit

Download the PDF file Begroting WSRL 2018.

Toelichting

Download the PDF file Begroting WSRL 2018.

Geef een reactie