Het bezoek van het ZHL op dinsdag 27 januari

Het bezoek brengt aan het licht dat het ZHL het peil graag omhoog wil, maar op een ander tijdstip. Namelijk nadat het riet is gemaaid en in het broedseizoen van de purperreiger. Als het rietland onder water staat dan zal dit de vossen ervan weerhouden om naar de nesten van de reigers te gaan om daar prooi te vangen.

Normaal hebben purperreigers een nest van enkele tientallen cm hoog tussen rietstengels gebouwd, hoog genoeg om geen last te hebben van een peil dat het rietveld onder water zet.  Maar omdat roofdieren zoals de vos bij de gemiddelde waterstand over de rietvelden kunnen lopen en de nesten kunnen plunderen zijn de reigers uit noodzaak, in de bomen nesten gaan bouwen.

Page_05
Nieuw riet en dotterbloemen op geplagde grond

De rapporten en de visies van diverse instanties zijn aardig verschillend:

Terwijl in één rapport staat: om het peil in oktober door natuurlijk verloop (regenwater dat niet wordt weg gemalen) te laten stijgen en pas in het voorjaar te laten zakken tot het gemiddelde peil.

Zegt de ander: omhoog vanaf de maaitijd tot eind van het broedseizoen.

Dit zijn dus al twee verschillende visie’s over het peil, wat niet wegneemt dat in alle gevallen het water voor een bepaalde tijd op 110 cm + NAP komt te staan, wat voor ons veel te hoog is.

Mijn vraag aan het ZHL: als over een aantal jaren het wortel pakket weer dikker is geworden dan zal die 110 cm + NAP niet meer voldoende zijn om het riet onder water te kunnen zetten, en dat we dan weer het zelfde probleem hebben.

Antwoord van het ZHL: Dat is inderdaad zo, en dat er dan toch afgeplagd moet gaan worden.

Mijn idee:  Is een optie waar ik nog geen van de tegenpartijen over heb gehoord, zij onderzoeken opties die vreselijk veel geld kosten of die bijna niet uitvoerbaar zijn. Een andere oplossing zou kunnen zijn, sowieso het riet afplaggen.

Net voor aanvang van het maaiseizoen, het peil verlagen, dit kan door de sluisdeuren in meerkerk dicht te zetten (ze staan in ieder geval al de goede kant op) en na het maaien, kan het peil weer omhoog zodat het riet weer onder water staat.

Is nog een veel goedkopere oplossing ook, want afplaggen moet  toch gebeuren, is het niet nu dan over een paar jaar. Het geld voor de bouw van een stuw kun je dan gebruiken om de sluisdeuren te restaureren zodat ze beter sluiten.

Ik vind een stuw ook helemaal niet in het cultuur historisch landschap van de Oude Zederik passen, en het gebied blijft één geheel van Meerkerk tot Sluis.

En de Oude Zederik blijft het grootste deel van het jaar toegankelijk voor kleine vaartuigen, van het Merwedekanaal tot Sluis. Zodat het gebied toegankelijk blijft (één van de voorwaarden van een Natura 2000 gebied) voor het publiek.

Wateroverlast Kooihuis

De overlast die ik ga ondervinden bij de voorgestelde peilverhoging: De kelder komt minimaal 10 cm blank te staan. Elektrische apparatuur, zoals koelkast-vrieskist komen in het water, alle daar verder opgeslagen zaken zullen direkt waterschade onder vinden. Daarbij heeft deze woning houten vloeren die door het vocht zullen worden aangetast en het vocht zal verder in de muren trekken en ook door de vloer in huis terecht komen, wat onze gezondheid niet ten goede komt.

Wateroverlast Zouwendijk 2

Zouwendijk 2 in Sluis, is een dienstwoning geweest van het Zuid-Hollands Landschap, voor de beheerder van de eendenkooi De Zouwe. Het bestaat eigenlijk uit twee woningen, het kleine huisje aan de linker zijde op de foto dit is gebouwd in 1905, later is de rechtse woning met kelder tegenaan gebouwd in 1915, al met al zo’n 100 jaar oud.

zouwendijk 2-1982 001

Baggerwerkzaamheden

Oude en Nieuwe Zederik
De Nieuwe Zederik is het groen gearceerde gedeelte, en loopt vanaf de Oude Zederik bij het informatie hutje, met een bocht naar het eind van de Boezemweg bij de auto parkeerplaats

 

 

 

 

 

2009_10150038
Hier is het bruggetje dat vanaf de Boezemweg/Zederikkade naar het vogelkijkscherm van de Boezem gaat, dat bereikbaar is via een planken vlonder. Deze brug is tijdelijk verwijderd voor de bagger werkzaamheden.

Deze foto is gemaakt langs de Nieuwe Zederik. Dit bruggetje ligt in het vlonderpad naar het kijkscherm dat bereikbaar is via de Boezemweg .