Analyse huidige situatie Lingepand 14

Bijlage bij CONCEPT streefpeilenplan Linge
Afbeelding toont het gehele Lingesysteem van Lingepand 14, de kunstwerken en de aangrenzende peilgebieden die voor water aan- en afvoer van de Linge afhankelijk zijn.
Bron: Niet het waterschap maar gemeente Zederik

[pdf title=”Bijlage XIV” height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/analyse-huidige-situatie-lingepand-14/xiv-bijlage-analyse-huidige-situatie-lingepand[/pdf]