Overleg Waterpeil Zederikboezem

Veel te hoog peil in de Oude Zederik op de peilschaal van de Vlietmolen

[pdf title=”Verslag overleg Waterpeil Zederikboezem d.d. 26 mei 2017″ height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/overleg-waterpeil-zederikboezem/Overleg-WSRL-Waterpeil-Zederikboezem-dd-16-mei-2017[/pdf]

Zuid-Hollands Landschap en Buurtvereniging voor de Zouweboezem

Vlnr: Dirk Zuidam, redacteur Buurtvereniging Zouweboezem – Michiel Houtzagers, directeur Zuid-Hollands Landschap – Ninouk Vermeer, regiohoofd veenweiden Zuid-Hollands Landschap.
Het Zuid-Hollands Landschap en Buurtvereniging Zouweboezem hadden vandaag een goed burengesprek bij Espressobar Hugo in de Tolstraat in Meerkerk.

Natuurbeheer in de Zouweboezem was het voornaamste onderwerp van gesprek en we kwamen tot de conclusie dat er veel gemeenschappelijke belangen rondom de Zouweboezem zijn.

Afgesproken is dat we contact houden om waar mogelijk die gemeenschappelijke belangen te beschermen.

Streefpeilenplan Lingesysteem

Bron:    Niet Waterschap Rivierenland,
         maar Gemeente Zederik en Rijkswaterstaat
Zie ook: Links- of rechtsom, het peil moet omhoog
Streefpeilenplan

[pdf title=”Streefpeilenplan Lingesysteem” height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/streefpeilenplan-lingesysteem/Streefpeilenplan-Linge[/pdf]

KRW Rivierenlandplan

[pdf title=”Streefpeilenplan Lingesysteem” height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/streefpeilenplan-lingesysteem/krw-rivierenlandplan-2-versie_4-eindrapport_definitief_2015[/pdf]

SGBP2 Factsheet Zouweboezem

[pdf title=”Streefpeilenplan Lingesysteem” height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/streefpeilenplan-lingesysteem/Factsheet-NL09-31-2-Zouweboezem[/pdf]

Analyse huidige situatie Lingepand 14

Bijlage bij CONCEPT streefpeilenplan Linge
Afbeelding toont het gehele Lingesysteem van Lingepand 14, de kunstwerken en de aangrenzende peilgebieden die voor water aan- en afvoer van de Linge afhankelijk zijn.
Bron: Niet het waterschap maar gemeente Zederik

[pdf title=”Bijlage XIV” height=”964px”]http://buurtvereniging-zouweboezem.nl/analyse-huidige-situatie-lingepand-14/xiv-bijlage-analyse-huidige-situatie-lingepand[/pdf]