Regionale waterkeringen Zouweboezem afgekeurd

Bron: Verbetering regionale keringen
Overzichtkaart afgekeurde keringen

Download the PDF file Overzichtkaart afgekeurde keringen.

Calamiteitenbestrijdingsplan hoogwater regionale keringen

In onderstaand document staat op pagina 11 dat het streefpeil van het Merwedekanaal Zederik/Zouweboezem + 0.80 is. De peilgegevens zijn ontleend aan het rapport Toetspeilen Regionale Waterkeringen (WSRL, S. van den Berg, maart 2011).

Download the PDF file Calamiteitenbestrijdingsplan hoogwater regionale keringen.