Peilbesluit Zederikboezem

Bron: Peilbesluit Zederikboezem

De Buurtvereniging dacht steeds dat de Zederikboezem tot het streefpeil van de Linge, pand 14, hoorde. Het blijkt echter dat de Zederikboezem een eigen peil heeft sinds 2004.

Deze post in ons Zouweblog heeft de tag Provincie en niet de tag Waterschap. Wij moesten dit van de Provincie vernemen…

Peilbesluit

Download the PDF file Peilbesluit Zederikboezem.

Toelichting peilbesluit

Download the PDF file Peilbesluit Zederikboezem.

Kaart peilgebied Zederikboezem

Download the PDF file Kaart peilgebied Zederikboezem.

Bekendmakingen

Download the PDF file Bekendmakingen Peilbesluiten Vijfheerenlanden.