Over de vereniging

Kleine blogafbeeldingBuurtvereniging Zouweboezem wil
een duurzaam peil,
 bescherming van
cultureel erfgoed, landschap en
biodiversiteit in de Zouweboezem

Bewoners rondom het natuurgebied de Zouweboezem
ongerust over onderlopen van tuinen en kelders

De provincie Zuid-Holland heeft september 2014 een ontwerp beheerplan gepresenteerd voor de Zouweboezem in het stadhuis in Meerkerk. Dit is een variant van het plan dat zij eerder zelf afkeurde. Daar staat in dat ze van plan zijn om de Zederik af te dammen om zo het waterpeil te kunnen verhogen met 30 cm. Dit is water naar de zee dragen, het kwelt er bij de Zouwendijk gewoon weer uit.

Wij willen niet dat de Zouweboezem haar karakter van rivierlandschap verliest en dat de omwonenden natte voeten krijgen! Wij willen een duurzaam peil!

Daarom zijn we met ruim 12 mensen naar het stadhuis gegaan om daar te spreken over onze ongerustheid.

  • Daarna hebben we een Facebook pagina gemaakt om de buurtbewoners te informeren en mobiliseren.
  • We hebben gesproken met wethouder Goof Bos van Gemeente Zederik en gemaild met de Provincie Zuid-Holland.
  • Heemraad Arie Bassa van Waterschap Rivierenland rondgeleid over de percelen van de bewoners langs de Zederik.
  • Ook hebben we het regiohoofd veenweiden Warner Reinink van het Zuid-Hollands Landschap uitgenodigd voor een gesprek.

De akte van oprichting voor de vereniging is dinsdag 13 januari 2015 bij de notaris te Meerkerk getekend en de vereniging is ingeschreven in het handelsregister.

Bestuur

Arno van der Ham — voorzitter
Leon Segond — secretaris
Leo de Kruijk — penningmeester

Plannen

De gemeente Zederik en de agrarische ondernemersorganisatie LTO Noord hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit van de provincie Zuid-Holland om de Zouweboezem aan te wijzen als een Natura 2000 gebied.

Dit bezwaar is november 2014 door de Raad van State ongegrond verklaard. De Zouweboezem is nu een Natura 2000 Gebied.

De provincie Zuid-Holland moet nu een beheerplan schrijven en heeft onze buurtvereniging uitgenodigd om onze mening te geven over het beheerplan.

Daarnaast kunnen we ook bezwaar te maken tegen van het beheerplan en de schade inventariseren en verhalen op de veroorzaker, als inspreken niet helpt.

Contact

info@buurtvereniging-zouweboezem.nl

Buurtvereniging Zouweboezem
Gemeente Zederik
KvK-nummer 62398385