Context voor Zouweboezem uit nieuwe legger Vijfheerenlanden

Bron: Nieuwe leggers waterkeringen 2015-2016
Context van het beheerplan voor de Zouweboezem

Omdat Provincie Zuid-Holland in haar presentatie van het concept afwegingskader Natura 2000 gebied Zouweboezem op de pagina’s: 8, 26, 28 en 34 geografische informatie buiten de grens van het Natura 2000 gebied weggelaten heeft, volgt hieronder informatie uit de nieuwe legger van het Waterschap Rivierenland ter compensatie.

Overzichtskaart

Download the PDF file Nieuwe legger Vijfheerenlanden.

Situatieblad

Download the PDF file Nieuwe legger Vijfheerenlanden.

Dwarsprofiel

Download the PDF file Nieuwe legger Vijfheerenlanden.